We use a flexible approach tailored to customer needs

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดให้กับลูกค้าทั่วโลกอย่างต่อเนื่องปฏิบัติตามกฎหมายอาหารของพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Service Minded

ทีมงานของเราได้รับการฝึกอย่างเป็นเลิศในด้านการบริการและด้านการผลิตเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม พร้อมบริการด้านเทคนิคโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนาน

Safety Regulation

ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตขึ้นภายใต้กฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารของหลากหลายประเทศทั่วโลก

Why Choose Starpro

Starpro Thailand เป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรที่เป็นเฉพาะเกรดอาหารหนึ่งเดียวในประเทศไทย เราคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อมอบให้กับบริษัทที่ผลิตอุตสาหกรรมอาหารทุกแห่งทั่วโลก

Select Raw material

เราเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความคงที่ตรงตามที่เราได้ให้สัญญาไว้กับลูกค้า

Global network

เครือข่ายทั่วโลกของเราสามารถเชื่อมต่อเรากับลูกค้าทั่วโลก เรารวบรวมแนวโน้มตลาดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดและและรวดเร็วแก่ลูกค้า

Customize

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้ารวมถึงให้ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองกับการประยุกต์ใช้งานในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

Social responsibility

เราไม่เพียง แต่ดูแลเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังเข้าร่วมกิจกรรมสังคม ท้องถิ่น เพื่อตอบแทนชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย

Why We Do It Better

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ปัญหาสำหรับลูกค้า เรามีแผนก QC พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสูง

Product develop

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด ที่จะนำเราไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในตลาดพร้อมรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้ทันท่วงที

Application apply

เราปฏิบัติตามแอปพลิเคชันของลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมด้วยวิธีการแก้ปัญหา สิ่งนี้ทำให้เราทำงานกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด

QC system

เรามีระบบควบคุมคุณภาพและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมการคัดกรอง ตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตรงตามข้อกำหนด เพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้า

Certification

เราปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านอาหารที่เป็นปัจจุบันและได้รับการรับรอง เพื่อทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเรา

Certifications

เราเป็นมืออาชีพ เราภูมิใจในทักษะของเรา และเรามีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่หลากหลาย

Food grade only

Starpro was design only produce food grade product. We select material and chemical follow with world food grade regulation.

No. 1 in Thailand

No.1 food grade modified starch exporter in Thailand. Every year Starpro export 4,500 containers to all over the world.

High Tech Lab

Advanced lab facilities with high standard equipment to develop new products to fulfill customers.